מרחבי תקשור חודש ינואר – שיחה עם ועל הקורונה במרחבים שונים של הקיום